Back to Top


Sverige/Sweden  

Företagspresentation

Wallmega AB är ett grossistföretag med inriktning på försäljning av kyl och värmepumpsaggregat för privat/kommersiell användning. Vi vänder oss till små och större företag med inriktning på energibesparing och med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Förutom kylteknik bistår Wallmega AB med dimensionering, projektering för fastigheter, lokaler och bostäder. Vi kommer alltid verka för att de produkter Wallmega AB säljer ska vara så energieffektiviserade och miljöanpassade som möjligt.

Samarbetsprojekt